Bayaran boleh dibuat secara elektronik seperti kad debit/kredit/jomPay.