Permohonan boleh dibuat secara bertulis atau e-mail kepada Ketua Pegawai Eksekutif LADA.