• Bahagian ini berperanan mengurus dan menyelaras pemprosesan permohonan pelaburan hartanah LADA.
  • Bahagian ini menerima, mengkaji dan menimbang permohonan pelaburan hartanah di tanah LADA untuk diperakukan kepada Mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi LADA.
  • Carta aliran proses permohonan pelaburan hartanah boleh dirujuk di portal rasmi lawan sesawang LADA.