ampu jalan milik LADA mempunyai tanda nama LADA serta singkatan nama jalan Kawasan tersebut yang tertepa pada tiang lampu.

Contoh:

LADA – Lembaga Pembangunan Langkawi
BER – Jalan Beringin (singkatan Nama Jalan)
10 – Nombor tiang