Permohonan boleh dibuat secara bertulis kepada Ketua Pegawai Eksekutif LADA.