Pembayaran kepada pembekal/kontraktor dibuat dalam tempoh 14 hari setelah dokumen lengkap dikemukakan kepada Bahagian Kewangan LADA. Walau bagaimanapun, bilangan hari tersebut tidak termasuk tempoh kuiri sekiranya dokumen yang dikemukakan tidak lengkap/sempurna.