Aduan am LADA akan diselesaikan dalam masa 7 hari bekerja manakala aduan yang melibatkan peruntukan kewangan akan diselesaikan dalam masa 30 hari bekerja.

Aduan pelbagai akan disalurkan kepada agensi berkaitan untuk tindakan.