Berdasarkan ASPRM 2009 (Akta 694), terdapat empat kesalahan rasuah yang utama iaitu:

  • Meminta/Menerima rasuah [Seksyen 16 & 17(a) ASPRM 2009]
  • Memberi suapan [Seksyen 17(b) ASPRM 2009]
  • Mengemukakan tuntutan palsu [Seksyen 18 ASPRM 2009]
  • Salah guna kuasa [Seksyen 23 ASPRM 2009]