Mengambil tempahan sejak tahun 2010, pengusaha ketupat palas asli, Puan Wardina Che Halim, 39 tahun, kini menerima tempahan ketupat yang kian meningkat saban hari terutamanya ketika musim perayaan. Beliau merupakan salah seorang peserta Kursus Pembungkusan, Pelabelan dan Penjenamaan Produk yang telah dianjurkan oleh LADA. Penganjuran kursus ini membantu dalam menambah baik pembungkusan produk beliau agar kelihatan lebih menarik dan berkualiti. Sama-sama kita tontoni dan ikuti perkongsian beliau.

#LangkawiBangkit
#MyLangkawi
#LangkawiHariIni
#UsahawanLangkawi
#ProjekEkonomiBaru
#HELANG
#LADA
#kitajagaLangkawi
#kitajagakita
#kitamestimenang
#orangLangkawi
#LangkawiLuarBiasa
#LangkawiHebat
#kitaselamatkanLangkawi
#stronger2gether
#strongerthanb4