10/12/2019 – LADA telah menerima kunjungan daripada Yayasan An-Nur Maisarah, Perak. Seramai 59 orang terdiri daripada anak yatim piatu dan asnaf telah diraikan. LADA telah menyalurkan sumbangan CSR bagi tajaan makan dan minum tengahari kepada anak yatim piatu dan asnaf sebagai tanda penghargaan dan kesyukuran bagi lawatan pada kali ini. Diharapkan anak-anak ini mendapat kejayaan di dunia dan diakhirat.