LADA telah menerima lawatan daripada Universiti Sains Malaysia pada 3 Februari 2020. Seramai 3 orang pensyarah dan 38 orang pelajar turut hadir dalam lawatan ini. Taklimat Pelancongan Langkawi telah disampaikan oleh En. Nor Azman Bin Yussuf.