Hotel ini menganjurkan kelas memasak yang terbuka kepada semua pelancong/penduduk Langkawi. Aktiviti ini merupakan salah satu inisiatif yang menarik terutamanya dalam melaksanakan aktiviti pelancongan norma baru yang lebih memfokuskan kepada “experiential tourism”. 9 Jun 2020
#PelanTindakanPemulihanEkonomiLangkawi
#KitaJagaLGK