28 November 2019 | LADA telah menerima lawatan seramai 25 orang pegawai dan kakitangan daripada Perbadanan Putrajaya. Lawatan ini disertai oleh wakil ahli Majlis Bersama Jabatan (MBJ) Perbadanan Putrajaya bagi mendapatkan maklumat dan perkongsian pandangan mengenai pembangunan Langkawi dan MBJ.